Main menu: Om Tingcon | Konsulttjänster | BokföringSourcingProdukter | Kontakt

Som egen företagare är det viktigt lägga sin tillgängliga tid på rätt saker. Detta blir väldigt tydligt när man t.ex. jobbar som konsult, då varje timme hos kunden har ett värde i kronor. Att driva sitt företag tar också tid, tid som man kanske inte ser som en kostnad. Men man måste sätta ett pris på denna tid också. Oavsett om det handlar timmar man skulle kunnat fakturera en kund, utveckla sitt företag eller tid med familj och vänner.

När man jämför vad en timme hos kund ger mot vad bokföringsbyrån tar, så skall man komma ihåg att en van administratör oftast utför jobbet snabbare. Dessutom behöver man inte betala för dyra licenser för bokföringsmjukvaror och komma ihåg att hålla dessa uppdaterade.

Vi kan erbjuda en rad olika administrativa tjänster som ger dig tiden att fokusera på det som är ditt företags kärnverksamhet. Det går utmärkt att välja en delmängd av nedanstående och vi är öppna för att hitta en lösning som passar just ditt behov.

Löpande bokföring

Att sköta den löpande bokföringen är den centrala delen i administrationen av ett företag. Den är av stor vikt dels för att uppfylla myndigheters krav, men också för att man själv skall ha kontroll över hur företaget egentligen mår.

Genom att lämna in alla verifikationer till oss så kommer din bokföring att skötas enligt alla regler. Genom rapporter och sammanställningar så kommer du att få en återmatning på hur det ser ut.

När ni anlitar Tingcon för att sköta er löpande bokföring så kan ni välja att få ett eget konto i vår företagsportal. Genom inloggning där kommer ni att direkt kunna se överskådliga bilder på hur den ekonomiska bilden ser ut.

Det går att utöka den löpande bokföringen med att vi hjälper er att hantera fakturor, lönespecifikationer och tidredovisning. Den största effekten och därmed värde får man om man kopplar ihop dessa aktiviteter, genom att då få synergieffekter:

  - med fakturering så skapas fakturorna i bokföringen och finns ju då redan där när de skall bokföras
  - genom att redovisa arbetad tid så skapas underlag för både fakturor och lönespecifikationer

Skatt och momsdeklarationer

Vi åtar oss gärna att sköta er skatt och momsredovisning och bevakar att Skattemyndigheternas datum följs för deklaration och inbetalning.

Fakturahantering

Genom att tillhandahålla underlag för era fakturor så kan vi skapa dessa direkt i bokföringen och även hjälpa till att skicka dessa. Fördelen med att låta oss skapa fakturorna är att de då automatiskt finns i vårt bokföringssystem och därmed snabbar upp det arbetet (minskar era kostnader).

En mycket viktig del i det administrativa arbetet är att följa upp förfallodatum. Vi har koll på detta och hjälper er med påminnelser.

Fakturornas utseende följer de krav som finns och har ni en logotyp så lägger vi in den.

Tidredovisning

Har ni krav att redovisa arbetad tid åt kund eller behöver ni det för egen uppföljning eller anställdas uppföljning så kan vi hjälpa er med detta. Genom att redovisa arbetad tid på något av följande sätt (eller kombination):

 1. manuellt (skicka in tidrapporter på papper eller mail)
 2. på nätet (genom er företagssida på vår hemsida)
 3. eller genom att använda en app i er smartphone (Android eller Iphone)
så samlar vi den informationen och kan utifrån den generera tidrapporter och underlag för lönespecifikationer.

Här kan man givetvis hantera olika projekt och olika kunder.

Lönehantering

Lönespecifikationer behövs för bokföringen och är också en verifikation för mottagaren om vad lönen baseras på. Här finns det en mängd olika möjligheter att få hjälp med detta. I enklaste fallet då man betalar ut samma lön varje månad så hjälper vi till med att beräkna skatt och avgifter samt håller ordning på totalt utbetalad lön, skatt och avgifter och gör årsbesked för detta.
Vill man ha olika lönetyper, semesterberäkningar, ledigheter och andra typer så hanterar vi detta.

Övriga tjänster

Vi är flexibla med vilka tjänster ni vill ha och det går att kombinera ganska så fritt, t.ex:

  - Endast löpande bokföring
  - Löpande bokföring och fakturering
  - Löpande bokföring, fakturering och tidrapportering
  - osv osv.

Vi kan även hjälpa till med andra administrativa uppdrag åt ert företag. Kontakta oss så får vi diskutera vad vi kan hjälpa till med!