Main menu: Om Tingcon | Konsulttjänster | BokföringSourcingProdukter | Kontakt

Med över 20 års erfarenhet av att arbeta i projekt, i olika roller och i både så kallade traditionella som agila, kan vi erbjuda en bred kompetens inom flera områden.

Här nedan beskrivs olika områden översiktligt.

Produktledning

Inom produktledning finns det ett antal område som man bör kunna hantera:

 1. Kundrelationer
 2. Produktkunskap
 3. Kravinsamling/Kravanalys/Kravdefinition
 4. Roadmap
Ovan är vad som ingår i en "traditionell" produktledare. Idag arbetar vi väldigt mycket med agila metoder och arbetssätt och då förutsätter det att man som produktledare även kan agera som en, enligt Scrum, Product Owner.
Vi har kompetensen att både vara den traditionella och den agila Produktledaren.

Projektledning

Med erfarenhet av både traditionella projekt och agila projekt kan vi erbjuda projektledningshjälp i båda miljöerna.

Metodik

Inom området metodik kan vi erbjuda stöd/mentor både vid nyintroduktion och förbättringar av arbetssätt på följande områden:

 • Agile:
  • Scrum
  • Kanban
  • TDD (Test Driven Development)
 • Kravanalys (insamling/nedbrytning/specifikation/uppföljning)
 • Analytisk felsökning enligt 'The Scientific Method'

Coach

Ibland behövs det stöd för att verksamheten skall fungera. Det kan vara en person i ny ansvarsroll som behöver en startsträcka. Gäller det att leda grupper kan det ibland vara stor hjälp att ha en "speaking partner" som förutom att fungera som stöd även analyserar vad som kanske är svårt att se för den som är mitt uppe i sin nya roll. Ibland blir det fel och det är svårt för den som gör fel att se detta från sitt perspektiv.
Då är det rätt tillfälle att ta hjälp av en coach!
Vi ser detta som en temporär hjälp, det handlar ju om att ge stöd med målet att stödet inte skall behövas. Coachen kommer att arbeta tätt med personen som skall få hjälp men även analysera situationen i gruppen och hjälpa till att finna bästa vägen.

Utveckling

Inom området 'utveckling' kan vi jobba i rena utvecklingsuppdrag som programmerare/testare men även på systemledarnivå, dvs hjälpa till att göra systemanalyser och arkitekturanalyser. Erfarenhet finns inom agila metoder som Scrum, Kanban, TDD, parprogrammering. Även inom CI (Continuous Integration), automatiserade tester har vi kunskap att bidra med.
Utveckling för mobila plattformar, främst Android. Unix/Linux skriptprogrammering.

Verktyg

Här listas en del verktyg som vi har erfarenhet av att installera, administrera men även använda i utvecklingsprojekt:

 • Eclipse
 • Jira
 • Greenhopper (Jira)
 • Jenkins
 • Subversion